Nyheder

Siden opdateres når der sker nyt omkring projektet
I menuen til venstre vil du løbende kunne følge med når der sker nyt i projektet.


Marts 2021

I feltet til venstre kan I læse afgørelsen fra Nævnenes Hus.
1. oktober 2019:

Byggeriet har nu stået på siden midten af maj måned og det sidste af de 18 fundamenter er blevet støbt. Dermed er den største opgave løst på anlægssiden og endda 1 uge før planlagt i tidsplanen.

Dette betyder at arbejdet med anlæggelse af veje og kranpladser, pælefundering, grundvandssænkning samt støbning af fundamenter er færdiggjort på 4,5 måneder.

Dette har kun været muligt med stor indsats fra dygtige entreprenører og en stor vilje til samarbejde fra lodsejere og forpagtere i området.

Der arbejdes stadig i området med ned gravning af kabler og bygning af transformerstation.

Kabelarbejdet er cirka 50% færdigt, og er forventes færdigt om en måneds tid. Transformer skal står færdig i december måned og arbejdet er påbegyndt.

De næste par uger bruges til at klargøre siten til Siemens kommer med udstyr, kraner og møller fra uge 42. Hermed begynder sidste del af byggeriet med rejsning og installation af møller.

Vindpark Thorup-Sletten – Eurowind Energy A/S’ hidtil største vindmølleprojekt
Dato: 16-10-2018

Efter flere års arbejde er Vindpark Thorup-Sletten nu endeligt godkendt på et ekstraordinært byrådsmøde i Jammerbugt Kommune. Projektet kommer til at bestå af 18 vindmøller.

Vindmøllerne skal rejses ved Thorup-Sletten nordvest for Aggersund, hvor 9 af møllerne vil stå i Vesthimmerlands Kommune og 9 i Jammerbugt Kommune. Det ambitiøse projekt er et repowering projekt, hvor der nedtages 22 mindre møller i og omkring området. De 18 nye møller bliver enten Vestas V126 - 3,6 MW eller Siemens SWT 130 – 4,3MW. Uanset valg af producent, vil de nye møller have en totalhøjde på lige under 150 m, og have en samlet effekt på op til 77 MW samt en elproduktion, svarende til det årlige elforbrug for ca. 65.000 husstande.

Projektet er et samarbejde mellem Eurowind Energy A/S og GK Gruppen ApS, hvor Eurowind Energy A/S ejer 65 % af projektrettighederne og GK Gruppen ApS ejer de resterende 35 %. Eurowind Energy A/S vil forestå byggeprocessen når den bliver igangsat.

I henhold til køberetsordningen vil 20 % af projektet i Thorup-Sletten blive udbudt til kostpris til personer bosiddende i de to kommuner, hvor møllerne opstilles. For mere information herom, henvises til projektets egen hjemmeside www.VindparkThorup-Sletten.dk.

Næste step er deltagelse i Energistyrelsens auktion for at opnå strømtillæg de næste 20 år. Projektet forventes igangsat i 2019 og den nuværende tidshorisont er, at møllerne er rejst og idriftsat i 2019 eller 2020. Dermed bliver Vindpark Thorup-Sletten Eurowind Energy A/S’ største enkeltstående projekt til dato.

VindInfo - Genvej til statslig information om vindmøller
Vindinfo er et samarbejde mellem Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Energinet.dk. Siden er rettet mod henholdsvis borger, kommune og vindmølleopstiller. Ved hjælp af en kort introduktion, bliver du vist vej til information på de enkelte styrelsers hjemmeside.


Viden om Vind
I de kommende år udgør vindmøller på land rygraden i Danmarks omstilling til bæredygtig, vedvarende energi. Med et meget bredt flertal i Folketinget er det blevet vedtaget, at der skal opstilles 1800 MW vindenergi på land i Danmark inden 2020. Det svarer til, at der skal opstilles op mod 800 nye vindmøller. Derfor er det vigtigt, at opstilling af vindmøller i de danske kommuner sker på et veloplyst grundlag og ud fra en åben og inkluderende proces.

Det er præcist, hvad vi gerne vil bidrage til med VidenOmVind.dk, hvor du både i film og tekst kan få svar på mange af de spørgsmål, du måtte have om vindmøller på land.

Vi håber, du vil have udbytte af at gå på opdagelse på vores site. Her kan du blandt andet se, hvordan forskellige mennesker oplever at være naboer til vindmøller og høre eksperter fortælle om nogle af ulemperne ved at bo tæt på møllerne. Du kan også få overblik over, hvordan du får indflydelse på projekter i din egen kommune, hente uddybende viden via links og meget mere.

Velkommen til et univers af vindmøller!