Tidsplan for Byggeri


Opstart

01.05.2019 Veje og kranpladser, forventes afsluttet 15.07.2019

25.05.2019 Pælefundering, forventes afsluttet 18.08.2019

15.06.2019 Grundvandssænkning efter behov, forventes afsluttet 01.10.2019

15.05.2019 Fundamentsarbejde, forventes afsluttet 15.10.2019

13.08.2019 Kabel-nedgravning, forventes afsluttet 31.12.2019

01.10.2019 Transformerstation, forventes afsluttet 31.12.2019

11.10.2019 Siemens Møllerejs, forventes afsluttet midio marts 2020

Tidsplan for proces ved opstilling af vindmøller

I forbindelse med ansøgningen forventes tidsplanen for projektet overordnet at se således ud:


  • Fra den 15 august til den 12 september vil der være en høringsperiode for en debatfase. I forbindelse med debatfasen afholdes et borgermøde den 22 august i Aktivitetshuset i Aggersund. Her vil Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner, samt projektudviklerne Wind 1, GK Energi og Eurowind være deltagere.

  • I perioden efter debatfasen vil bemærkninger, som er indkommet under høringsperioden, blive behandlet. Desuden vil VVM, kommuneplantillæg, lokalplan samt miljørapport blive udarbejdet i denne periode.

  • Politisk behandling af VVM, kommuneplantillæg og lokalplan i udvalget for teknik og miljø, økonomiudvalget samt byrådet i Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. Denne proces forløber i 4 uger.

  • Offentlig høring af planforslag i 10 uger inkl. borgermøde, hvor Wind 1, GK Energi og Eurowind og Energinet deltager og informerer om værditabsordningen.

  • Politisk behandling, hvor planerne endeligt vedtages.

  • Offentliggørelse af endelig planer, hvor der vil være 4 ugers klagefrist over retlige mangler og fejl.

  • Der er opnået byggetilladelse og 20% af vindmølleprojektet bliver udbudt til de lokale til kostpris. I den forbindelse vil der den 30. april kl. 19:00 blive afholdt et borgermøde i Aktivitetshuset Aggersund vedrørende køberetsordningen.