Tidsplan vedr. lovliggørelsesproces


Forventet køre- og tidsplan

 • April 2021: Orienteringssag til behandling i Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg samt Kommunalbestyrelse.

 • Forår 2021: Igangsættelse af fugleundersøgelser

 • November 2021: Fugleundersøgelser slut

 • Primo 2022: Lokalplan inkl. supplerende materiale til politisk behandling Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg samt Kommunalbestyrelse.

 • 2022 Offentlig høring – politisk behandling -vedtagelse – klage mulighedTidsplan for Byggeri


Opstart

01.05.2019 Veje og kranpladser, forventes afsluttet 15.07.2019

25.05.2019 Pælefundering, forventes afsluttet 18.08.2019

15.06.2019 Grundvandssænkning efter behov, forventes afsluttet 01.10.2019

15.05.2019 Fundamentsarbejde, forventes afsluttet 15.10.2019

13.08.2019 Kabel-nedgravning, forventes afsluttet 31.12.2019

01.10.2019 Transformerstation, forventes afsluttet 31.12.2019

11.10.2019 Siemens Møllerejs, forventes afsluttet midio marts 2020

Tidsplan for proces ved opstilling af vindmøller

I forbindelse med ansøgningen forventes tidsplanen for projektet overordnet at se således ud:


 • Fra den 15 august til den 12 september vil der være en høringsperiode for en debatfase. I forbindelse med debatfasen afholdes et borgermøde den 22 august i Aktivitetshuset i Aggersund. Her vil Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner, samt projektudviklerne Wind 1, GK Energi og Eurowind være deltagere.

 • I perioden efter debatfasen vil bemærkninger, som er indkommet under høringsperioden, blive behandlet. Desuden vil VVM, kommuneplantillæg, lokalplan samt miljørapport blive udarbejdet i denne periode.

 • Politisk behandling af VVM, kommuneplantillæg og lokalplan i udvalget for teknik og miljø, økonomiudvalget samt byrådet i Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. Denne proces forløber i 4 uger.

 • Offentlig høring af planforslag i 10 uger inkl. borgermøde, hvor Wind 1, GK Energi og Eurowind og Energinet deltager og informerer om værditabsordningen.

 • Politisk behandling, hvor planerne endeligt vedtages.

 • Offentliggørelse af endelig planer, hvor der vil være 4 ugers klagefrist over retlige mangler og fejl.

 • Der er opnået byggetilladelse og 20% af vindmølleprojektet bliver udbudt til de lokale til kostpris. I den forbindelse vil der den 30. april kl. 19:00 blive afholdt et borgermøde i Aktivitetshuset Aggersund vedrørende køberetsordningen.