Tidsplan vedr. lovliggørelsesproces


Forventet køre- og tidsplan

  • April 2021: Orienteringssag til behandling i Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg samt Kommunalbestyrelse.

  • Forår 2021: Igangsættelse af fugleundersøgelser

  • November 2021: Fugleundersøgelser slut

  • Primo 2022: Lokalplan inkl. supplerende materiale til politisk behandling Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg samt Kommunalbestyrelse.

  • 2022 Offentlig høring – politisk behandling -vedtagelse – klage mulighed